vali_staff.jpg

Vali Maduro de Gateno, PhD

לפניה בדוא"ל
email-logo-png-13.png
  • LinkedIn
  • Facebook

דר' וואלי מדורו דה-גטניו: פסיכולוגית קלינית ואנליטיקאית בקליניקה פרטית בפנמה. חברת סגל בפקולטה הבין-לאומית במכון לפסיכותרפיה של IPI. בוושינגטון בין 2009-2012.
בקליניקה הפרטית, וואלי מטפלת בפסיכותרפיה-פסיכואנליטית במתבגרים, זוגות ומשפחות.
היא מלמדת תיאוריות של יחסי אובייקט, פסיכואנליזה ומנטליזציה.
וואלי מעורבת במניעת התאבדויות ופיתחה וניהלה את המחלקה לאבחון מתבגרים, תכנית של אוניברסיטת קולומביה שמאתרת מתבגרים בסכנת התאבדות בפנמה.
וואלי היא אחת מהמורים המובילים באיגוד האמריקאי למדעי ההתאבדות, שם היא מכשירה אנשי בריאות הנפש בהערכה וטיפול במטופלים בסיכון.
היא מתנדבת באיגודים שונים ומעורבת בהעלאת המודעות וחינוך בנושאים של בריאות הנפש בסקטור הפרטי והציבורי בפנמה.