top of page
ultrasound-to-army.jpg

הספר

"מהאולטרה-סאונד לצבא / From Ultrasound to Army"

על הספר

נושא הגיוס לצבא הנו נושא אקטואלי שיש לו נגיעה בכל בית ומשפחה בישראל וככזה משפיע על כל בני המשפחה לאורך כל החיים. דר' חני מן–שלוי היחידה שחקרה את הנושא מהזווית הפסיכואנליטית והוציאה ספר בנושא בעברית ובאנגלית. הספר ״מהאולטרה סאונד לצבא: המסלול הלא מודע של הגבריות הישראלית״ התפרסם בהוצאת רסלינג.

ממצאיה מאפשרים להבין את התהליכים הייחודיים העוברים  על המשפחה  כולה, ההורים כהורים וכזוגות הבנים והבנות בעקבות הידיעה שהבנים יתגייסו לצבא בגיל שמונה עשרה.  בספר גילויים חדשים ומרעישים הרלוונטיים לכל מי שחי במדינה וקשור אליה.

הספר באנגלית שמרחיב מעט על זהותו של החייל הישראלי לדורותיו התפרסם באנגלית בהוצאת  Karnac.

34854.jpg
34854.jpg

לרכישה

 

הספר בעברית, בהוצאת "רסלינג" ,

מחיר: 75 ש"ח

הספר באנגלית, בהוצאת "Karnac",

מחיר: 34.99£

bottom of page