top of page
Family Portrait

טיפול וייעוץ

טיפול משפחתי פסיכואנליטי

טיפול משפחתי פסיכואנליטי – הפסיכואנליזה המשפחתית הינה השיטה היחידה המטפלת בו זמנית גם בבעיות שביחסים בין בני המשפחה,  בבעיות האישיות שלהם ובמקור הלא מודע הגורם לבעיות ומנהל במסתורין את החיים האישיים והמשפחתיים. התהליך יאפשר לכל אחד מבני המשפחה לבוא לידי ביטוי אותנטי ומשוחרר בקשר, שיהפוך למקום מיטיב ובטוח. בטיפול נבדוק גם האם קיימים תהליכי העברה בין- דורית לא מודעת, המעצבים את הקשר.


לחלק מהמנגנונים הנפשיים הללו ניתן להיות מודעים לבד, אך הרוב מודחק וניתן לטיפול רק בגישה הפסיכואנליטית. ​נפגוש, נרגיש ונחשוב תהליכים ותכנים אלו, ונייצר אפשרות של שינוי מהיסוד, תוך הכרה ומענה לצרכים האמיתיים של כל אחד מבני המשפחה ושל כולם ביחד בקשר, צרכים שלעיתים קרובות הודחקו, לא קיבלו הכרה ולכן לא יכלו לבוא לידי ביטוי לגיטימי. 

 

בשונה מטיפולים משפחתיים אחרים, זהו טיפול שלא מסתפק בהקלה של הסימפטומים, לא מלמד ומחנך, לא נותן תרגילים והנחיות, לא נותן עצות. בטיפול הפסיכואנליטי המשפחה, הקשר והמטפל הפסיכואנליטי יוצאים ביחד למסע משותף של התפתחות ועיבוד רגשי במגוון הרבדים הנפשיים של האינדיבידואל ושל היחסים.
כך עושים שינוי שאינו רק שינוי קוסמטי, אלא שינוי מהותי לחיים. שינוי המאפשר לעלות על מסלול של צמיחה, התפתחות אהבה והדדיות.

bottom of page