top of page
Couple's Hug

טיפול וייעוץ

טיפול זוגי פסיכואנליטי

טיפול זוגי פסיכואנליטי – מטפל במצוקת שני בני הזוג ובקשר שלהם תוך התייחסות חמה  לקשיי היומיום וגם למקורות הנפשיים הלא מודעים העומדים בבסיסם.  נאתר את דפוסי שיתוף הפעולה הלא מודעים, בעזרתם בני הזוג מנהלים את מערכת היחסים הזוגית במתכונתה הנוכחית. 


מאחר והקשר הזוגי נבנה על בסיס המבנה הנפשי הלא-מודע של כל אחד מבני הזוג, בנוסף להתייחסות לנפש של כל אחד מבני הזוג, הטיפול מתייחס לקשר הזוגי כבעל  זהות ייחודית הדורשת התייחסות וטיפול בפני עצמה. לחלק מהמנגנונים הנפשיים הללו ניתן להיות מודעים לבד, אך הרוב מודחק וניתן לטיפול רק בגישה הפסיכואנליטית.  בטיפול נפגוש, נרגיש ונחשוב תהליכים אלו, ונייצר אפשרות של שינוי מהיסוד, תוך הכרה ומענה לצרכים האמתיים של כל אחד מבני הזוג ושל הקשר. צרכים שלעיתים קרובות הודחקו ולא קיבלו הכרה.
 

בשונה מטיפולים זוגיים אחרים, זה טיפול ש:

  • לא מסתפק בהקלה סימפטומטית

  • לא מלמד 

  • לא מחנך

  • לא נותן תרגילים והנחיות

  • לא נותן עצות

בטיפול הפסיכואנליטי הזוג, הקשר והמטפל.ת הפסיכואנליטי.ת יוצאים ביחד למסע משותף של התפתחות ועיבוד רגשי במגוון הרבדים הנפשיים של כל אחד.ת מהם.ן ושל היחסים. כך עושים:

  • שינוי שאינו רק קוסמטי

  • אלא שינוי מהותי לחיים

  • שינוי המאפשר לעלות על מסלול של צמיחה

  • מסלול של התפתחות, אהבה וחברות

  • תוך מתן ביטוי ל׳אני האמיתי׳ של כל אחד מבני הזוג

bottom of page