top of page
Image by Kara Eads

הכשרת הבסיס בפסיכואנליזה זוגית ומשפחתית

תכנית העשרה חד שנתית המאפשרת ללמוד ולהכיר את התהליכים הנסתרים המנהלים את הזוגיות והיחסים המשפחתיים.

למי מיועדת התכנית?

התוכנית מיועדת לכל מי שמטפל באנשים, או שהתחום מעניין אותו ורוצה להכיר את הרבדים הנסתרים של הקשר הזוגי והמשפחתי.
מטפלים ממגוון אסכולות, מגשרים וכל מי שעובד עם אנשים ורוצה להבין לעומק את היחסים.

מהן מטרות התכנית?

 • להכיר את ההתפתחות שעברה הפסיכואנליזה החל מפרויד ועד לתיאוריות זוגיות ומשפחתיות. נכיר את הגישות השונות ברחבי העולם.

 • בסוף השנה, נוכל כבר להבין ולנתח תהליכים זוגיים ומשפחתיים הנסתרים בדרך כלל מן העין והכל ברמה גבוהה אך בשפה של יומיום.

כיצד התכנית בנויה?

המפגשים מתקיימים פעם בשבועיים, כאשר כל מפגש מתחלק לשני חלקים:

 • חלק תיאורטי- נלמד את התפתחות התיאוריה הפסיכואנליטית הזוגית והמשפחתית, כפי שהתפתחה מראשית הפסיכואנליזה ועד היום, בזכות היות המרכז חלק מהמעגל המוביל את התחום בעולם, ייחשפו הלומדים בתוכנית לידע המעודכן ביותר באופן נגיש ובהיר.

 • חלק קליני- החומר הנלמד בחלק התיאורטי יודגם דרך הצגות מקרה קליניות ע״י משתתפי התכנית, דוגמאות מהסרטים ומהחיים.

למה כדאי ללמוד אצלנו?

 • תוכנית הבסיס וההעשרה בתחום הטיפול זוגי ומשפחתי פסיכואנליטי הינה תוכנית יחידה מסוגה בארץֿ.

 • אנשי המקצוע יוכלו להתחיל להשתמש בידע בעבודתם, ומי שנמצא בתחומים נושקים יתחיל להבין יחסים בכלל, ויחסי משפחה בפרט באופן אחר לחלוטין.

 • למידה היברידית- פרונטלית/בזום לבחירתכם.

 • אווירת המפגשים חמה וקולגיאלית, וללומדים יתאפשר קשר עם אנשי מקצוע מרחבי העולם המחוברים למרכז שלנו.

 • אנו פותחים לראשונה בישראל את דלתות העולם הפסיכואנליטי בפני הקהל הרחב, ומאפשרים גישה לידע זה לכל מי שחפץ.

 • למי שלמד תוכנית של שנתיים של פסיכותרפיה פסיכואנליטית במקום מוכר, תוכל השנה להיחשב כשנה שלישית על מנת להתקבל להכשרה בפסיכואנליזה זוגית ומשפחתית במכון.

מתי מתחילים?

 • התכנית מתקיימת פעם בשבועיים בימי שלישי ב16:30 למשך שנה אקדמית אחת.

 • המפגש הראשון יחול ב-18/10/22 

 • ההרשמה כבר נפתחה ותימשך כל עוד יש מקום פנוי או עד 10/10/22, המוקדם מביניהם.

bottom of page