• Whatsapp
  • phone-icon-clip-art--royalty--7
  • email-logo-png-13_edited
  • ezgif.com-gif-maker (1)
  • b763699fd1fa3bfb374442593ae642e1_edited.
  • waze_PNG25
Image by Annie Spratt
consulting_title.png

טיפול אישי: פסיכותרפיה פסיכואנליטית

הטיפול בפסיכותרפיה-פסיכואנליטית[1] הינו טיפול נפשי בעזרת שיחות עם מטפל/ת מוסמך/ת בתחום בריאות הנפש.

בטיפול מוזמן/ת המטופל/ת להגיד ולשתף בכל העולה על דעתו/ה. הטיפול ומתקיים בתנאים של פרטיות, סודיות וכללים מוגדרים ומוסכמים מראש בין המטפל והמטופל.

 

הטיפול מתבסס על התיאוריה של פרויד מסוף המאה ה – 19 , שתומכיו המשיכו לפתח מאז ועד היום. פרויד הבין שיותר מ 80% מהמניעים לאופן בו אנו מתנהלים, מרגישים, חושבים ומבינים את עצמינו ואת העולם הסובב  אותנו אינם - מודעים. הוא גילה שהם מחוברים לאירועים ומערכות יחסים משמעותיות מהעבר. מאחר, והמערכת הזו משתחזרת ביחסים הטיפוליים, הקשר הטיפולי יכול להוות ״מעין מעבדה של יחסים״ שגם דרכה אפשר להבין ולהביא לשינוי שהאדם מייחל בחייו כולל ביחסיו עם האחר.

לא פשוט לאנשים המחשיבים את עצמם למודרניים, נאורים וחכמים לקבל שבעצם אין לנו ממש שליטה ואפילו לא ידיעה ׳למה אנחנו מרגישים ומתנהגים כמו שאנחנו מרגישים ומתנהגים...׳ .

ואכן, יש שיטות טיפוליות שמעדיפות ׳לא להתעסק׳ עם רבדים אלו הנסתרים מהמודעות. תיאוריות כאלה מתמקדות בסימפטומים. כלומר – הם ינסו להביא לשינוי בהתנהגות המפריעה לאדם, או באופן בו הוא מבין את חייו. אך, שינויים סימפטומטיים או שינוי בהבנות המודעות משאירים את הדינמיקה הנסתרת האחראית לבעיות פעילה. הדינמיקה הזו מורכבת מרגשות ותכנים עוצמתיים לא מודעים, קונפליקטים מענים המייצרים מעין אנרגיה נסתרת שרוצה להשתחרר. לכן, אם יחסם הנתיב הנפשי בו עד כה הדינמיקה הזו מצאה מוצא, קרוב לוודאי שהיא תחפש ותמצא  מוצא דרך ייצור סימפטומים חדשים.

הטיפול בפסיכותרפיה פסיכואנליטית מתרחש במפגש חד או דו-שבועי של שיחה בין המטופל/ת והמטפל/ת. המטופל/ת מביא לטיפול כל מה שמטריד אותו. ומנקודת מוצא זו, הטיפול מתמקד בזיהוי הדינמיקה הנפשית הלא מודעת המנהלת את חיי המטופל/ת. תהליכים המתהווים בינקות, הופכים ללא-מודעים ומפעילה אותנו בבגרות.

 

למטפל/ת הפסיכואנליטי/ת יש מיומנות מיוחדת להקשיב ולחבר את העולה בשעה הטיפולית, למתרחש בחיי היומיום של המטופלים, לאופן בו הם מספרים את עברם, ולתהליכים מתקיימים בקשר הטיפולי.

 

אלו שעה או שעתיים שבועיות בהם המיקוד הוא רק במטופל/ת ובעולמו/ה הפנימי כולל מערכות היחסים שלו/ה. פה, בדרך כלל לא יינתנו עצות, אלא התהליך שיתקיים יעלה במטופל/ת כיוונים חדשים. לא יינתנו ׳תרגילים׳ או ׳שיעורי בית׳, המטפל/ת לא יושב/ת בעמדה סמכותית של ׳יודע/ת כל׳. אלא יותר בעמדה של ׳אינסטלטור/ית׳ מיומנ/ת במערכות של ׳חדרי-הנפש׳ והחיבורים ביניהם ושל הקשרים הבין-אישיים. היא מאתרת ׳סתימות׳ ו׳פיצולים׳ במערכת הרגשית, מקומות בהם המערכת חוזרת על עצמה באופן שאינו פורה ועוד.

 

החוויה בטיפול לעיתים קרובות הינה של מפגש מכאיב עם אמיתות רגשיות, שעל מנת לא לפגוש אותן הנפש פיתחה התנהגויות והרגלים שבפועל אינם לטובת האדם. המפגש הנפשי עם תכנים שלא ידענו שמנהלים אותנו, מאפשר לעיבוד רגשי שלא התרחש בעבר לקרות בטיפול. המטופלת חווה התפתחות והתרחבות נפשית ואישיותית. לעיתים קרובות לחוויה של היכרות עם ה׳אני האמיתי׳ שלי. להרחבת גבולות יכולות ומגוון החוויות. טיפול מוצלח מביא לתחושת סיפוק, התפתחות יצירה ושמחה.

 

מחקרים רבים הראו את יעילות הטיפול פסיכותרפויטי [2]

 

אם את/ה מעוניינ/ת לקבל טיפול בפסיכותרפיה-פסיכואנליטית את/ה מוזמנ/ת לפנות לד״ר חני מן שלוי, ביחד נחליט מי המטפלת המתאימה לכם.

[1] שיש המכנים ׳טיפול – דינמי׳ ויש הקוראים לו ׳פסיכו-דינמי׳.

[2] בין היתר:

  1. Lazar, S. (2010). Psychotherapy is Worth It; A Comprehensive Review of Cost-Effectiveness, American Psychiatric Publishing.

  2. Shedler, J. (2010). The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy, American Psychologist, 65, 98-109.

  3. Summers, R., Barber, J. (2009). Psychodynamic Psychotherapy: A Guide to Evidence-Based Practice. The Guilford Press.

 
  • Whatsapp