• Whatsapp
  • phone-icon-clip-art--royalty--7
  • email-logo-png-13_edited
  • ezgif.com-gif-maker (1)
  • b763699fd1fa3bfb374442593ae642e1_edited.
  • waze_PNG25
Psychologist Session
consulting_title.png

טיפול אישי: פסיכותרפיה-פסיכואנליטית ופסיכואנליזה

טיפול אישי פסיכואנליטי – הוא הטיפול היחיד שמתייחס גם לקשיי היומיום וגם למקורות הנפשיים אליהם אי אפשר להגיע רק דרך המודעות. בכולנו ישנם מנגנונים רגשיים שנוצרים בגיל המוקדם מאוד והופכים למנהלים אותנו בחיינו הבוגרים.

כולנו יכולים להיות מודעים רק לחלק מהם, השאר מודחקים למישור שאינו מודע לנו אך כאמור, מנהל את חיינו.

הטיפול בגישה פסיכואנליטית יודע כיצד לזהות תהליכים אלו, ולייצר תהליכים טיפוליים שיביאו לשינוי מהיסוד. טיפול כזה, מרחיב את יכולת הבחירה שבחיים ומביא לתחושת חופש גדולה יותר ובסופו של דבר חיים קרובים יותר ל״אני האמיתי״ שלך.

קיימות שתי שיטות טיפול המתבססות על הגישות הפסיכואנליטיות:

  • פסיכותרפיה פסיכואנליטית – המתקיימת פעם עד פעמיים בשבוע.

  • פסיכואנליזה – המתקיימת שלוש עד חמש פעמים בשבוע בטכניקה מיוחדת.

  • Whatsapp