top of page
shutterstock_1073411795.jpg

טיפול וייעוץ

טיפול אישי: פסיכותרפיה-פסיכואנליטית ופסיכואנליזה

טיפול אישי פסיכואנליטי – מטפל בקשיי היומיום ובמקורות הנפשיים הלא-מודעים, הנוצרים בילדותה מוקדמת ומנהלים את חיינו הבוגרים. לחלק מהמנגנונים הנפשיים הללו ניתן להיות מודעים לבד, אך הרוב מודחק וניתן לטיפול רק בגישה פסיכואנליטית. 

בטיפול נפגוש, נרגיש ונחשוב תהליכים אלו, ונייצר אפשרות של שינוי מהיסוד. טיפול כזה מרחיב את יכולת הבחירה שבחיים ומביא לתחושת חופש גדולה יותר ובסופו של דבר לחיים קרובים יותר ל״אני האמיתי״ שלך.

קיימות שתי שיטות טיפול:

פסיכותרפיה פסיכואנליטית – המתקיימת פעם עד פעמיים בשבוע.
פסיכואנליזה – המתקיימת שלוש עד חמש פעמים בשבוע בטכניקה מיוחדת.

bottom of page