[contact-form-7 404 "Not Found"]

מהאולטרה-סאונד לצבא

34854נושא הגיוס לצבא הנו נושא אקטואלי שיש לו נגיעה בכל בית ומשפחהבישראל וככזה משפיע על כל בני המשפחה לאורך כל החיים. דר' חני מן–שלוי היחידה שחקרה את הנושא מהזווית הפסיכואנליטית והוציאה ספר בנושא בעברית ובאנגלית.הספר ״מהאולטרה סאונד לצבא: המסלול הלא מודע של הגבריות הישראלית״ התפרסם בהוצאת רסלינג
ממצאיה מאפשרים להבין את התהליכים הייחודיים העוברים  על המשפחה  כולה, ההורים כהורים וכזוגות הבנים והבנות בעקבות הידיעה שהבנים יתגייסו לצבא בגיל שמונה עשרה.  בספר גילויים חדשים ומרעישים הרלוונטיים לכל מי שחי במדינה וקשור אליה.

הספר באנגלית שמרחיב מעט על זהותו של החייל הישראלי לדורותיו התפרסם באנגלית בהוצאת  Karnac.

ניתן למצוא שאלות בתחום המופיעות ב"שאלות ותשובות".

Nathan Szajnberg, MD on 11/08/2016 06:34:39

Rating1Rating2Rating3Rating4Rating5 (5 out of 5)

Hanni Mann Shalvi is in a unique position to write about parents' anticipation of their sons' lives from the moment of pregnancy until their all-too long service in the army: she is sophisticated in couples' work and, as importantly, she is an Israeli parent. Readers from various cultures will benefit from what she has to report.

Nathan Szajnberg, MD
Wallerstein Research Fellow in Psychoanalysis; Training Analyst, Israel and International Psychoanalytic Societies; Former Sigmund Freud Professor of Psychoanalysis, Hebrew University; aAuthor of Reluctant Warriors: Israelis Between Rome and Jerusalem

המרכז נותן:

  • תמיכה וטיפול אישיים וקבוצתיים להורים לבנים, סביב נושא הגיוס העתידי שלהם,
  • טיפול אישי לבחורים ובחורות לפני גיוס, בעת השרות הצבאי ולאחריו.

  • הרצאה

המודעות לאספקטים הלא מודעים המעצבים את הזהות הייחודית של המציאות
הישראלית החלה לחלחל אל תוך השיח הישראלי.
הוצאת הספרים טוטם הזמינה את דר' חני מן שלוי להאיר רבדים אלו בערבי
השקה של שני רומנים ישראליים עכשוויים.

יום הזכרון 2015 ראיון עם דר' חני מן שלוי

15% הנחה לנרשמים עד סוף החודש!

לקבלת הטבה לחץ כאן >>

נגישות