karen.jpg

קארן פרונר

לפניה בדוא"ל
email-logo-png-13.png
  • LinkedIn
  • Facebook

פסיכואנליטיקאית של ילדים ומבוגרים מניו יורק הינה אחת המומחיות בתיאוריות של ״מלצר״.
לעיתים קרובות אנחנו שומעים אותה מתייחסת אליו בקורס הבינלאומי והפעם היא תלמד במשך שנה שלמה.