• Whatsapp
  • phone-icon-clip-art--royalty--7
  • email-logo-png-13_edited
  • ezgif.com-gif-maker (1)
  • b763699fd1fa3bfb374442593ae642e1_edited.
  • waze_PNG25
about-header.jpg
title_program4.jpg

קרא בהרחבה על סגל ההוראה ותכניות ההכשרה

המרכז הפסיכואנליטי לזוג ולמשפחה גאה להציג שתי תכניות הכשרה מקצועיות, הראשונה היא תכנית הבסיס והעשרה לשנת 2020 בטיפול זוגי ומשפחתי פסיכואנליטי המאפשרת ללמוד ולהכיר את התהליכים הנסתרים המנהלים את הזוגיות והיחסים המשפחתיים, התכנית השנייה הינה תכנית ההכשרה המתקדמת לפסיכואנליה זוגית ומשפחתית, ומטרתה להכשיר פסיכואנליטיקאים זוגיים ומשפחתיים ולהקנות ידע תאורטי ולקיני בפסיכואנליזה זוגית ומשפחתית.

תכנית

מתקדמת

logo (4).png

תוכנית ההכשרה המתקדמת לפסיכואנליזה  להכשרת פסיכואנליטיקאים זוגיים ומשפחתיים, מטרת התכנית להקנות יידע תאורטי וקליני בפסיכואנליזה זוגית ומשפחתית ע"פ הידע העדכני ביותר בעולם.

תוכנית הבסיס וההעשרה בטיפול זוגי ומשפחתי פסיכואנליטי הינה תוכנית שנתית המאפשרת ללמוד ולהכיר את התהליכים הנסתרים המנהלים את הזוגיות והיחסים המשפחתיים.

logo (4).png

תכנית

הבסיס

צוות

ההכשרה

סגל ההוראה המקצועי בתכנית ההכשרה הבינלאומית המתקדמת של המרכז הפסיכואנליטי לזוג ולמשפחה מונה עשרות מומחים ופסיכואנליטיקאים מסביב לעולם.

logo (4).png
  • Whatsapp