אני פה בשבילך!תכנית הבסיס והעשרה

תכנית הבסיס והעשרה בטיפול זוגי פסיכואנליטי

התכנית בת השנה שהופכת את המוגשים הפסיכואנליטיים התיאורטיים והקליניים המורכבים ביותר לנגישים ומוכרים. פותחת את דלת הפסיכואנליזה הזוגית והמשפחתית לכל מי שעוסק בטיפול. מלמדת את היידע העדכני ביותר בעולם.

מטרת התכנית להכיר את הרבדים שאינם מודעים בקשר הזוגי והמשפחתי בכלל ובטיפול הזוגי בפרט.

התכנית פתוחה בפני כל מי שעוסק בטיפול ומעוניין להשתלם בגישה הפסיכואנליטית בכלל והזוגית והמשפחתית בפרט, תוך התמקדות בתיאוריה ובקליניקה כאחד.

משתתפים יכולים להשתתף בכנסים מקצועיים של התכנית בעולם כמתמחים במרכז הפסיכואנליטי לטיפול זוגי ומשפחתי בישראל. השנה מורכבת משני סמסטרים בני שמונה מפגשים כל אחד.

השנה מתקיימת תכנית בסיס והעשרה בימי חמישי בין השעות 11:00-14:15
וכוללת שני סמינרים: 11:00-12:30 סמינר קריאה 12:45-14:15 סמינר קליני.

ניתן להצטרף לסמסטר השני.

תאריכי המפגשים לשנה"ל 2017 - 2016:

ימי שלישי בין השעות 11:00 - 16:30 בתאריכים הבאים:
6.9.16 | 13.9.16 | 20.9.16 | 27.9.16 | 1.11.16 | 8.11.16 | 15.11.16 | 22.11.16 | 29.11.16 | 6.12.16 | 13.12.16 | 20.12.16 | 27.12.16 | 3.1.17 | 10.1.17 | 17.1.17

ימי שלישי בין השעות 11:00 - 16:30 בתאריכים הבאים:
24.1.17 | 31.1.17 | 7.2.17 | 14.2.17 | 21.2.17 | 28.2.17 | 7.3.17 | 21.3.17 | 28.3.17 | 4.4.17 | 25.4.17 | 9.5.17 | 16.5.17 | 23.5.17 | 6.6.17 | 13.6.17

 

דר׳ חני מן - שלוי
סמינרים חד-שבועיים בימי ג׳ בשעות 12:30 - 11:00

הקורס יתמקד ברבדים הסמויים המנהלים את היחסים הזוגיים והמשפחתיים.
נתמקד במושגי יסוד שמרכיבים את ה״לא מודע של הקשר״.

נושאי הדיון:
נתוודע להתפתחות הגישות השונות בתיאוריה הפסיכואנליטית הזוגית בעולם וניישם אותה בפסיכואנליזה הזוגית. נתחיל מתיאוריית הדחף הפרודיאנית, דרך פסיכולוגיית האגו, התפתחות גישת יחסי אובייקט, הגישה האינטר-סובייקטיבית ועד לגישות הפסיכואנליזה הזוגית והמשפחתית בנות ימינו.

תכנית המפגשים:
במפגשים הראשונים נכיר התפתחות הגישות השונות בעולם הטיפול הזוגי הפסיכואנליטי תוך תרגום המונחים הפסיכואנליטיים לשפה של חיי היומיום והתבטאותם בחיי הנפש של הפרט הזוג והמשפחה.
נעמוד על התפתחות הגישות הפסיכואנליטיות הזוגיות בעולם: מתוך תיאוריית יחסי אובייקט, תאוריות התקשרות ותאוריית ה Link
נמחיש את החומר באמצעות דוגמאות מחיי היום-יום ומטיפולים דרך הצגת מקרים ע"י המשתתפים.

סמסטר ראשון:
6.9.16 | 20.9.16 | 1.11.16 | 15.11.16 | 29.11.16 | 13.112.16 | 27.12.16 | 10.1.17

סמסטר שני:
24.1.17 | 7.2.17 | 21.2.17 | 7.3.17 | 28.3.17 | 25.4.17 | 16.5.17 | 6.6.17

דר׳ רוני סולן
סמינרים חד-שבועיים בימי ג' בשעות 16:30 - 15:00

נושאי הדיון: א. התפתחות הנרקיסיזם הבריא כמערכת חיסונית (אימונולוגית) רגשית מולדת לתחושת המוכר בעצמי
ב. התפתחות העצמי
ג. השפעת הנרקיסיזם הבריא על התפתחות יחסי האובייקט בין נפרדים ועל אומנות הזוגיות
ד. השפעת הנרקיסיזם הבריא על התפתחות האגו ומנגנוני ההסתגלות וההגנה- ועל הזוגיות.
ה. המקורות לסטייה מחיסון (אימונולוגי) בריא של הנרקיסיזם לחיסון פתולוגי (אוטואימוני) של העצמי.
ו. אומנות הזוגיות מול זוגיות פתולוגית בהיבט הנרקיסיזם.

תוכנית המפגשים -
א. מבוא תיאורטי העוסק בהתפתחות הרגשית של הילד (מהלידה עד גיל שלוש) ובמאפייני הילד החבוי בכל מבוגר מההיבט של הנרקיסיזם.
ב. שאלות ודיון משותף לצורך העמקה בנושא התיאורטי שהוצג והמחשתו באמצעות דוגמאות מחיי היום-יום ומטיפולים הנוגעים לנושא.
ג. השתקפותם של יחסי האובייקט בבגרות, בבחירת בן זוג, בזוגיות ובהורות.

הקורס יאפשר למשתתפים לשפר את הידע המקצועי בהקשר לילד החבוי בכל מבוגר – כמוטיב מרכזי, והשפעתו על אופן הטיפול בזוגות ובמשפחות. המשתתפים יוכלו להציג דילמות מחיי היומיום הקשורות במטופלים, בעצמם או במשפחתם.

סמסטר ראשון:
13.9.16 | 27.9.16 | 8.11.16 | 22.11.16 | 6.12.16 | 20.12.16 | 3.1.17 | 17.1.17

סמסטר שני:
31.1.17 | 14.2.17 | 28.2.17 | 21.3.17 | 4.4.17 | 9.5.17 | 23.5.17 | 13.6.17

דר׳ חני מן - שלוי
סמינרים חד-שבועיים בימי ג' בשעות 14:15 - 12:45
הקורס מישיר מבט ייחודי ונוקב מהזווית הפסיכואנליטית אל תוך גרעין החוויה ההורית לבנים בישראל. הידיעה של הורים שבן ברחם האם בישראל, מעוררת בהורים חרדה לחייו בעת גיוסו העתידי לצבא. יוצגו ממצאי מחקר שמצא כי ידיעה זו מעצבת את דפוסי האמהות, דפוסי האבהות ואת היחסים הזוגיים. אופן הגידול הייחודי של הבנים מעצב את אישיותו של הגבר הישראלי הבוגר ולכן את משפיע על האישה ועל המערך החברתי הישראלי כולו. תוכן והשלכות גידול בנים בישראל יוצר מטען רגשי אנטנסיבי, המודחק ברמה האישית וברמה החברתית, ועובר מדור לדור לאופן לא מעובד.

נושאי הדיון (ברמה המודעת ושאינה-מודעת):
א. ‏תגובת ההורים כשנודע להם שבן ברחם האם
ב. הקונפליקט האמהי
ג. ‏הקונפליקט האבהי
ד. היחסים הזוגיים
ה. ‏התבטאות הדינמיקה ההורית בחברה הישראלית
ו. ‏ההשפעה על הזהות של הבחור הישראלי
ז. מחשבות להתערבות פסיכואנליטית ומעשית

תכנית המפגשים
א. הקשבה פסיכואנליטית לראיונות
ב. המושגים הבסיסיים לניתוח דינמיקה לא מודעת תוך-אישית ובין-אישית.
ג. החיבור בין הדינמיקה התוך-אישית הבין-אישית הזוגית, המשפחתית והלאומית
ד. השפעת תהליכי ההתפתחות הילדיים על העצמי הבוגר - הדוגמא הישראלית של בנים.
ה. חשיבה פסיכואנליטית במישור החברתי - לא מודע ישראלי.

סמסטר ראשון:
13.9.16 | 27.9.16 | 8.11.16 | 22.11.16 | 6.12.16 | 20.12.16 | 3.1.17 | 17.1.17

סמסטר שני:
31.1.17 | 14.2.17 | 28.2.17 | 21.3.17 | 4.4.17 | 9.5.17 | 23.5.17 | 13.6.17

דר׳ חני מן - שלוי
סמינרים חד-שבועיים בימי ג' בשעות 12:30 - 11:00

הסמינר הקליני יתמקד ברבדים הנסתרים בקשר שבין המטפל/ת והזוג. כמו גם בסטינג הטיפולי והמשמעויות הלא מודעות הצפונות בו, בדינמיקה הלא מודעת ביחסי הזוג או המשפחה שיובאו לדיון.
המשתתפים יביאו שיחות מתוך הקליניקה לדיון הקבוצתי, בכפוף לכללי סודיות מקובלים.
יושם דגש מיוחד על אותם מושגים שבמקביל נלמדים בקורסים האחרים.

סמסטר ראשון:
13.9.16 | 27.9.16 | 8.11.16 | 22.11.16 | 6.12.16 | 20.12.16 | 3.1.17 | 17.1.17

סמסטר שני:
31.1.17 | 14.2.17 | 28.2.17 | 21.3.17 | 4.4.17 | 9.5.17 | 23.5.17 | 13.6.17

דר׳ חני מן - שלוי
סמינרים חד שבועיים בימי ג׳ בשעות 14:15 - 12:45

בסמינר הקריאה נקרא ביחד מאמרים פסיכואנליטיים זוגיים בשיטת החברותא. נתעמק בתכנים המובאים במאמר, ניישם בדוגמאות מתוך החיים האישיים או המקצועיים של המשתתפים, נתרגם את כל ״המילים הקשות״ ל״מילים פשוטות של הלב והחיים״.
מטרת הסמינר לאפשר העמקה בנושאים נבחרים. וכן, להפוך את המאמרים הפסיכואנליטיים לנגישים יותר ומרתיעים פחות.

סמסטר ראשון:-
6.9.16 | 20.9.16 | 1.11.16 | 15.11.16 | 29.11.16 | 13.112.16 | 27.12.16 | 10.1.17

סמסטר שני:
24.1.17 | 7.2.17 | 21.2.17 | 7.3.17 | 28.3.17 | 25.4.17 | 16.5.17 | 6.6.17

בגידה מה היא, טרנספרנס וקאונטר טרנספרנס
הקיץ נתעמק בשני נושאים: נושא הבגידה הוא אחד הנושאים המעוררים גישה שיפוטית גם בקרב פסיכואנליטיקאים מיומנים. אי לכך, חשוב להתמקד בריבוי המשמעויות הדינמיות המתקיימות אצל הפרט, הזוג והמשפחה כאשר מתקיים רומן מחוץ למסגרת הנישואין. נושא שהפסיכואנליזה לא התמקדה בו. בקיץ זה נתמקד בנושא זה. העברה והעברה נגדית בטיפול הזוגי הפסיכואנליטי: לא מפתיע שכאשר מדובר בטיפול זוגי, ובחדר יושבים הזוג עם מטפל או מטפלת, מגוון הנושאים הרגשיים שמתעוררים סביב יחסים אינטימיים של שלישיה מתעוררים לעיתים במודע ובוודאי ברבדים שאינם מודעים. לאחר שני המפגשים הראשונים בהם נתמקד בנושא הבגידה, ניגע בנושא ההעברה וההעברה הנגדית בטיפול הזוגי. לא מפתיע שנושאים אלו מחוברים.
בימי שלישי בתאריכים הבאים:
19.7 | 26.7 | 2.8 | 9.8 | 16.8

10:00-11:30 - קבוצת קריאה קייצית
11:45-12:30 - סדנה קלינית

ד"ר רוני סולן
סמינרים חד-שבועיים בימי ג' בשעות 16:15 - 15:00
נושאי הדיון -
א. התפתחות יחסי אובייקט
ב. השפעת הנרקיסיזם הבריא על יחסי האובייקט
ג. ‏השתקפות יחסי האובייקט בבגרות, בזוגיות ובהורות

תכנית המפגשים –
א. מבוא תיאורטי העוסק בהתפתחות הרגשית של הילד (מהלידה עד גיל שלוש) ובמאפייני הילד החבוי בכל מבוגר.
ב. שאלות ודיון משותף לצורך העמקה בנושא התיאורטי שהוצג והמחשתו באמצעות דוגמאות מחיי היום-יום ומטיפולים הנוגעים לנושא.
ג. השתקפותם של יחסי האובייקט בבגרות, בבחירת בן זוג, בזוגיות ובהורות.

הקורס יאפשר למשתתפים לשפר את הידע המקצועי בהקשר לילד החבוי בכל מבוגר – כמוטיב מרכזי, והשפעתו על אופן הטיפול בזוגות ובמשפחות. המשתתפים יוכלו להציג דילמות מחיי היומיום הקשורות במטופלים, בעצמם או במשפחתם.

סמסטר ראשון:
6.9.16 | 20.9.16 | 1.11.16 | 15.11.16 | 29.11.16 | 13.112.16 | 27.12.16 | 10.1.17

סמסטר שני:
24.1.17 | 7.2.17 | 21.2.17 | 7.3.17 | 28.3.17 | 25.4.17 | 16.5.17 | 6.6.17

עלויות עבור סימסטר אחד לשנה"ל 2017 - 2016:
  • עלות כל קורס למתמחים חדשים 2200 ש"ח.
  • עלות כל קורס למתמחים וותיקים 2100 ש"ח.
  • לכל המתמחים הלומדים תכנית מלאה סמינר הקריאה בחינם.
  • המחירים לא כוללים מע"מ.